Friday, December 10, 2021

கத்திரி

இதுக்கெல்லாம் நேரம் காலம் பார்க்க முடியுமா? வீட்டுல எல்லாரும் தூங்குற நேரம் தான் நல்ல நேரம். என்ன செய்யவேண்டும் என்று ராஜி ஏற்கனவே நுணுக்கமாக திட்ட மிட்டிருந்தாள். எந்த கத்திரிக்கோல் இந்த காரியத்துக்கு உதவும், எங்கே போய் இதை செய்தால் குறைந்த தடயம் இருக்கும் என்றெல்லாம் ஏற்கனவே யோசித்து வைத்திருந்தாள். 

அன்று பரிட்சை முடிந்த கடைசி நாள், அரை நாள் தான் பள்ளிக்கூடம். பிரண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் டாடா சொல்லிவிட்டு, வீட்டுக்கு வந்து, பாட்டி செஞ்சி வெச்சிருந்த சாம்பார் சாதத்தை அவசர அவசரமாய் அள்ளி போட்டுக்கொண்டு, பாட்டியையும், அம்மாவையும், சித்தியையும் "ஏன் இன்னும் தூங்க போகலை?" என்று மறுபடியும்-மறுபடியும் நச்சரித்து, வீடு மொத்தமும் ஒரு வழியாக ஓய்ந்து அடங்கி, மதிய மயக்கம் அடைந்ததும், ராஜி அவசர-அவசரமாக தையல் பெட்டியில் இருந்த கத்திரிக்கோலை ஓசைப்படாமல் எடுத்து, பாவாடையில் ஒளித்து மொட்டை மாடிக்கு கொண்டு வந்தாள். 


கயிறு போல் தொங்கிய இரட்டைப்பின்னலை கையால் வருடி நீளம் கணக்கிட்டாள். பின் மெல்ல கத்திரியால் ரிப்பன் கட்டிய நுனியை வெட்டினாள். 'சருக்-சருக்' என்ற சத்தம் ஏனோ அவளுக்கு இனிமையாகப்பட்டது. சுட்டெரிக்கும் வெய்யில் ஏனோ சட்டென இதமாகப்பட்டது. 


இனி வரும் காலத்தில் "நீ அம்மாபாளையா? பொம்பளையா?" என்றெல்லாம் கிண்டல் அடிப்பார்கள். அதெல்லாம் அப்புறம், இன்று ராஜி மெல்ல மெல்ல தான் யார் என்ற தேடலை தொடங்கினாள்.  

Wednesday, November 21, 2018

Running On Tough Girl

Our new house backs onto a national woodlands and for the past weeks I have got back to lacing up and jogging through the winding, tree laden roads which lead to the ancient reserve. Im all these years it has never occurred to me to listen to something while running. On the odd occasion when I tried listening to music, I found the device too fiddly, the headphones too unwieldy, the music too intrusive to my thoughts and so gave it up to instead jog to the rhythm of my own footfall and to whatever song was looping around in my head. This time however, when I discovered my decade-old iPod - a gift for one of my birthdays from my thirties - I decided to give it a whirl.

Headphone designs have significantly improved since I last tried them and I was delighted to find a pair that fit snugly in my ears. When I finally worked out how to find my way around the extremely clunky iTunes (why is so user unfriendly?), I realised that I'd downloaded a some podcasts earlier. Among them was one called Tough Girls. So one morning a couple of weeks ago, I slipped into my shoes, stuck on the iPod and got jogging. What followed was an hour of gripping story telling by women who have gone on to achieve the most unimaginable feats known to humans.

Sure, there are stories of endurance runs and biking through hostile terrain and much more. But the ones that strike me are the ones with unlikely heroes who overcome demons that lurk within. Of the ones that I have listened to so far, the podcast that stands out the most is the one about Paula McGuire.

Paula suffered from severe anxiety and had tried and failed various therapies to overcome her crippling condition after years of living with it. Until one day, a switch went off and she decided to believe in herself and in true hero-redemption route, set herself a challenge of trying every Olympic sport in a space of two years. Never mind if she did not how to cycle and never mind if she was aqua phobic. In the podcast, Paula documents her trials and tribulations throughout her attempts at various sports. How she felt when she rode a bicycle for the first time or how she completed a triathlon while wearing a float, each experience reinforced Paula's belief in what she was capable of doing.

Having done the first challenge she set for herself, Paula then attempted to swim around Britain. But when her old fears returned and it got too much, she had to give the attempt up and turned her attention instead to other experiences. She has since gone on to write about her in a book called (what else?) Paula Must Try Harder.

Tough Girl podcast follows an interview format with the host Sarah Williams (herself an adventurer) asking intelligent questions steering the conversation with a firm but friendly hand. These days, despite the colder weather and the shorter days, I eagerly look forward to going on runs with the rickety old iPod. The other day, without intending to, I ran a comfortable 23 kilometres fuelled entirely by the podcasts. I'm not about to start running the Sahara any time soon, it is enough that I can experience it vicariously.

Listen to the Tough Girl podcast here.


Wednesday, October 10, 2018

After The After

Years ago, when I was a member of the Rajeshwari Lending Library on Kutcheri Road in what was then still called Madras, I would pick up Mad magazines and one such edition had a series called After The After. There would be an image titled 'Before' followed by an image titled 'After' and a third image titled 'After The After'. Typically, the images would be like this - a large woman in the first, a thin woman in the second and a larger woman in the third. The whole series would roughly follow the same pattern where the 'After The After' would be significantly worse than the 'Before'. Bald man - full head of hair - balder man with no eyebrows, and so on.

I was reminded of this series following the several 'coming out' stories of historical sexual assault in India. It must feel terribly empowering to all the women and men who have shared their own stories in public, both anonymously and while fully disclosing their identities. How must it feel to have the oppressive weight of their own secrets finally set free into the sunlit world of the living! Fly away truth! You no longer hold the power to pin me down and suffocate me! The disclosers may even feel a moment of hope and freedom and believe that fairness and righteousness will prevail after all. They may even want to chastise themselves for holding their tongues for so long. Why had I not spoken up earlier? What had I feared? How could I have not trusted this kind and supportive world? How could I have feared demons around the corners which only hold friends?

The disclosers will be hailed as 'brave', 'truth seekers' and 'path breakers'. Their stories will be held up as shining examples for all to follow. There will be meaningless words like 'closure' bandied about. They may as well call it 'band aid'. As if, speaking up aloud is going to be some kind of retribution and payment for all the suffering. As if we could burst into applause, draw some curtains around it and disperse while noisily analysing the movie. 

But once the initial burst of excitement following the disclosure dies down, the fangs begin to come out. Don't expect support or kudos from those closest to the situation. There will be a lot of scepticism, lot more denial and incessant doubting. What took you so long? What did you do to provoke? What proof have you got? I cannot believe this happened in such a respectable family as yours. Are you sure you are not imagining it? (True! The last from a classmate.) You may be prepared for bile and rancour of the sourest sort but what will surprise you is the silence. Stone cold betrayals and helpless shrugs from those whose support you had banked on. 

Following my own disclosure, I sought my father's assistance to see if there was any legal recourse that I could seek. But his reaction was one of cowardice. He did not wish to be drawn into it (I see him cowering behind his hands begging to be left out of it). My mother may have shown more anger if a stranger had reported a lost handbag. "Why did you not say anything then?", she demanded," "your father would have hit him with slippers." No Amma, even if I had found words to describe my ordeal as I did 32 years after the incident, Appa would have done nothing about it. 

No, After The After is often not the rosy picture we believe it to be. It is sometimes a lot worse than the Before. But wait, there is an After The After The After where eventually, once the debris from the disclosure and the ugliness that spurts in the immediate aftermath has cleared up and the heady rush has given way to a kinder way of dealing with things. There are no hushed conversations or embarrassed euphemisms - a friend who found her way to my blog once remarked, 'you know, your incident' to which I asked, 'which one? The one about my sexual assault?'. 

After The After The After, there are only loud acknowledgments and hearty, bold stories of strength. From the bitterness that once clogged the mind now flows a gentler, calmer spring. Where there was once heaviness, now a briskness. A vivid, thrilling anger that knows what it can achieve. An anger that singes and can burn if it wants to. It knows its power and it is within.Click on image to watch a short animated video I worked to document my own sexual assault.

Also you can read the 'Voicing Silence' series of blog posts here


Monday, August 13, 2018

Serving Erissery To Germans 2


With the owner and the co-worker who helped
make salads and taught me the most
"Excuse me" the customer called out to me. "You have forgotten to clean my table," she said pointing to the food that had spilt on the table that needed a good wipe. "Sure," I said "but let me put the plates back in the kitchen first." As I wiped down the surface, I could not but wonder what a remarkable turn of events had lead to that very moment. How all of my grand-standing ambition and my lofty plans for a decorated career had gradually whittled away to that very precise second when all that was expected of me was a clean table.

A few months earlier, I had walked into the small, vegetarian cafe and got myself a job cooking Indian food once-a-week. Tired of being at home alone all day and being unable to go much further in my limited German I had yearned for some work, any work. And this was the one that was available to me. The pay was low but the experience would make me rich, so I signed up. Some people who came to know of my decision were surprised by it. They could not understand why I would do something low-paid like cooking when I could spend my time gallery-hopping or at the spa or going skiing during the week. Why would I put myself through such rigorous work for such little returns? I couldn't come up with a convincing enough answer, so I stopped trying to convey to them how it was so much more than what I was making (peanuts, since you wonder) and how much I was growing personally when faced with challenges of the sort I had never encountered up until then.

You see, cooks at our cafe did not just cook. We served, cleaned and manned the till as well. So every week I cooked a soup and a main course for forty customers till noon and spent the afternoon serving them. It was physically demanding work and I would return home barely able to muster enough energy to string two words together. But it gave me an opportunity to try something I had not done before - cook for a paying crowd that would often be merciless in its criticism. So I stuck with it. Here are some things I learnt along the way:

- I realised that how you feel on the day somehow feeds into the food. If I was nervous about getting the recipe right, it would reflect seamlessly on the plates. If I was particularly relaxed on the day, I would see the customers smiling, chatting and complimenting me on the food. I taught myself to relax (I would sing along to whatever was playing and that would have an instant effect) and to enjoy and savour the experience. As the months went on, I grew a steady clientele who would turn up Friday lunch time for their curry fix.

- It is important to experiment but more crucial to deliver. The small cafe had a regular clientele who came there for good, honest homespun food. They did not expect Michelin star, instagram-styled food. They did not care for the little drizzles or the fancy decorations on the plate. So long as it tasted delicious and looked half-decent, the cook could take her fancy garnishing elsewhere. The crowd came to be fed so they can then return to work, they did not give two hoots for swirls of this or droplets of that.

- Plan ahead but also be flexible enough to throw it out of the window. The cafe was mainly there to use up the veg that the owner could not sell in her organic veg shop because they were mangled and a bit sorry-looking. With that in mind, any recipe should be adaptable enough to accommodate whatever veg was there, lying unsold. Some weeks I have been met with a glut of pumpkins past their prime, waiting to be used up for me. I had to be inventive and quick to come up with a recipe. To my credit I don't think any German cafe has ever served Erissery before.

- Don't take it personally. This was a hard one for me to accept and one that I have to constantly remind myself of. When an old German lady tells you that yes, she is there to pay, but no, she will not hand over the money to you, don't take it personally. When a very pregnant customer shouts at you for not feeding her quickly or feeding her enough for the money that she is paying, don't take it personally. When in your eagerness to get it right precisely, you've let things burn and now it is beyond redemption and there are eight orders pending and the owner is apoplectic, do apologise profusely but don't take it personally.

- Savour the experience. To be given a chance to feed people and watch them tuck into something that you have worked to create and have them thank you for their lunch, what a priceless honour it is! It is tempting to reduce value of everything to monetary returns and to wonder if all the effort was worth the few paltry quid at the end of the day. But I find it vital to recall that it is a privilege accorded to few and one worth cherishing.

If I were to plot my personal growth on a chart over the past two years, it would show a vertiginous incline. What I have learnt about myself and what I am capable of is not something I could have imagined just two years ago. And to be accorded the opportunity to learn as an adult is a precious thing and I am enormously grateful for it.

In a few short weeks my family and I return to our old life and last week was my last working day at the cafe. A few customers shook my hand, took photos with me, handed me handwritten good luck cards and hoped that I would return one day to the cafe to cook for them. Now, I don't know about you but this is not something I can ever put a price on and charge at the till.

Serving Erissery To Germans - part 1 here 

Thursday, July 26, 2018

Life On An Eversilver Plate

I feel a bit of a fraud, actually. It is not as if I was commissioned by someone to write a book or slaved endless hours in front of a typewriter and bled words. It was nothing as exotic as that. It was something rather more prosaic. My brother-in-law self-published a book and introduced me to the company that published it for him. You must give them a try, he insisted and I succumbed only too eagerly. I wrote some words, signed a cheque and a contract with the company and pressed send. That's it.

They proofed it, laid it out and with a few suggestions from me, designed a cover and published it.  And so here it is, my first ever printed book (a fraud, a charlatan, a fake, I hear the voice in my head say and it rings louder with each passing second). But here it is, irrevocable as the day.

It started here, on this blog and look where it has lead to. If you are reading this post, know for sure that you had a role to play in it. Thank you!


(look, they even made a fancy video for it)

Here are some links to where it can be purchased:

Availablehttp://notionpress.com/images/pagebuylogos/nplogo.pngView Listing
Print Book India
Availablehttps://notionpress.com/images/pagebuylogos/flipkart.pngView Listing
Availablehttps://notionpress.com/images/pagebuylogos/infibeam.pngView Listing
Availablehttps://notionpress.com/images/pagebuylogos/amazonin.pngView Listing
International Print Books
Availablehttps://notionpress.com/images/pagebuylogos/a.com.pngView Listing
Availablehttps://notionpress.com/images/pagebuylogos/a.co.uk.pngView Listing
eBooks
Availablehttps://notionpress.com/images/pagebuylogos/a.kindle.pngView Listing
Availablehttps://notionpress.com/images/pagebuylogos/kobo.pngView Listing
Availablehttps://notionpress.com/images/pagebuylogos/gplay.pngView Listing
Availablehttps://notionpress.com/images/pagebuylogos/ibookslogo.pngView Listing

Wednesday, July 04, 2018

Sports-Loving, Naturally

On my last visit to Madras, when we went around looking for a flat for my in-laws, I heard the current owner describe with great enthusiasm how the flat was close to this madam and that kovil. She regaled us how it would be ideal for a septuagenarian couple as they would not have to go far for their daily dose of religion. What if, I later wondered to my sister-in-law, the average pensioner looking to buy the property were more interested in a night of partying than a day of prasadams. We both laughed at the unlikely image such an elderly person conjured up and made our way to see the next flat.

The conversation came back to mind a few days ago when a friend shared an article with me in which an Indian man talks about what it was like growing up with a sports-obsessed mother. Clearly, the man thought that it was an anomaly for a woman of a certain age to have anything other a passing interest in sports. He, like most others, had reduced most women to being overtly obsessed with food and children and once the children had consumed the aforementioned food and flown the nest, then religion. Evidently, he thought his mother who followed cricket and football and taught herself the complicated scoring pattern of tennis by religiously following Wimbledon, was somewhat of an (affectionate) aberration and therefore, merited a mention. He clearly had not looked around.

A few days ago, on our weekly conversation, my mother-in-law commiserated us on Germany's loss in Russia a few days earlier. She lamented how a country that gave the world the likes of Beckenbauer had fallen to such dismal standards. Germany to not get past the group stage at the World Cup! Unheard of! She reckoned that the gecko that had been predicting a victory for an Asian country may be right after all. South Korea had been playing rather well and (at the time of speaking) Japan had thrown a couple of surprises.
From a F1 race we saw recently. One of the few sports my
sports-loving mother-in-law cannot understand.
My mother-in-law is not alone in her fondness for sport. There was once an aunt who would set an alarm to watch Olympic Games in a distant land and would fight with her children to be the first to read the fortnightly Sportstar magazine that you would be forgiven for thinking it was Vikatan or Kumudam.

It annoys me no end when Indian women in their sixties and beyond are routinely reduced to a limited palette of characters - hard-working, selfless, god-fearing, kind and sweet. In other words, dull and harmless. As if all the vibrancy of their youth would give way to a plain, bland version once they cross a certain age.

The next round of World Cup football matches are scheduled for this weekend I have yet to ask my mother-in-law for her predictions. I am certain she has already studied the fixtures and has picked her favourites.  

Saturday, June 09, 2018

What Has Learning Got To Do With It?

Last week, I decided that I wouldn't write the impending German B2 level exam. Strangely enough, once that decision was taken, I found my bi-weekly German lesson infinitely more bearable, enjoyable even. We had a mock oral exam (mundliche Prufung) a couple days ago and the class was unanimous in its agreement that I had done the best of us all (don't need to be modest here). That's when the penny dropped.

In my anxiety to do well in the exam, I had lost all the excitement around learning the language. I had become so entangled in the myriad grammatical traps that German so eagerly flings at you, that I had failed to recognise the joy that accompanies communicating - even if it is only haltingly - in the language. Instead, I had become so focussed on passing the exam as if it were a box to be ticked and not a tool to be learnt, practised and eventually, gradually and sometimes even painstakingly mastered. I had become blind to the singular sense of victory that follows comprehending a complicated article in a German magazine. I had bought into the whole myth of passing "with flying colours" (a most beloved expression used specifically in the context of passing an exam. I have never known anyone to pass an exam well, or pass it reasonably. It was only every with flying colours as if they were some aircraft that plumed colourful smoke out of its back to mark a very special event).

Years ago, when I was studying French, I would be asked repeatedly why I was learning the language. Was it because I wanted to study in France? Would it help my job prospects? Did I want to become a translator? Endless questions wondering about the reasons behind my pursuit. Sometimes it would be that, sometimes it would be this. I would tailor my answer to suit what I thought the questioner wanted to hear. But even back then, I knew with a gnawing feeling that none of this was accurate. Because I had no particular reason why I was learning French other than the fact that it felt good to learn something new.

Not long ago, when a close family member was writing her tenth standard board exams, I watched agonisingly from the wings and winced at how little the schools and their primary preoccupation with getting the children to pass exams had changed since my time. I cited the very wonderful Ken Robinson and talked about how we are killing everything that was wonderful and joyous and creative about our children by subjecting them to this egregious practice called examinations.

In my mind I saw children children lining up on a carousel, all tightly packed with invisible rollers carrying them inevitably towards a levelling machine that would at first, chop the tops off and trims the sides so they looked more like a stack of pencils than a gorgeously disparate gathering of young people. Then the carousel would taken them to a feeding machine with a huge, gaping hole for a mouth and into this, the children would tumble one by one. They would roll and twist around in the machine like they would if there were clothes in a front loading washing machine before finally being ejected out of the other end, into one massive pile. Each child, indistinguishable from the other, their eccentricities and vagaries wiped out to form a uniformly bland creation that slotted straight into a shelf somewhere.

When I shared my nightmare with a friend who had just surrendered her two daughters to this very system and who had both just endured tenth and twelfth standard exams, she rolled her eyes and said that of course, I would say that. After all, I had the luxury of keeping my children away from this system. Not every one had an ivory tower from which to talk from, she remarked.

How had I forgotten so readily the very lessons I preached so passionately to others? How had I let myself believe that somehow passing the exam and securing high marks was more important that learning a skill? And how dare I accuse others of succumbing to the antiquated exam-driven learning system and suggest to them that they seek alternatives for their children, when I had thrown that option right out of the window to seek a certificate in an exam that had no consequence? In an exam whose outcome had little bearing on my life or its course and whose only purpose was for me to then sign up for the next level?

Monday, June 04, 2018

German, Down, Down!

Venus and Amor
by Reinhold Begas
I am officially giving up on German. It's just too hard a language for me to get my grasp around. It is not intuitive in the same way as French was for me and after trying really hard for almost two years, I think it is prudent to surrender (aufgeben). Now, how do they expect any sane, self-respecting individual to hold in their heads a language with such an utterly incomprehensible set of grammatical rules that it makes groping in the dark in a maze while blind-folded a more sensible option.

Before you wag your finger at me and tell me that I should try harder or put in more effort before I dismiss a language that after all, millions speak and is the national language in all of three countries, let me tell you this. I have passed my B1 in the language with rather high scores and this putting-my-hands-up-in-abject-surrender has been arrived at after multiple and persistent attempts at deciphering the logic behind its grammar and trying to decode a pattern in its rules. But it has eluded me, time and again and therefore with the glee of someone who has managed to free themselves of a yoke around their neck, I hereby announce that I am renouncing all further attempts at understanding and learning German language. I am going to seek solace in Google translate and resort to semaphore wherever necessary.

Auf wiedersehen, Deutsch! Ich werde dich nie vermissen. 

Tuesday, May 01, 2018

What's Cooking?

On my last visit to India, I decided I would self-publish a book. A food memoir, to be precise. It's a collection of essays on food that I grew up eating and I have decided to call it 'Life On An Eversilver Plate.' The manuscript has been submitted and it is being edited as I type this. After two rounds of editing and once the cover design has been finalised, it will be laid out and then go into print. I look forward to what it will look like and if I can read the book without cringing, then I should consider it a good outcome.

This blog was the place where I used to write down regularly but somewhere along the way, it lost its steam (how I make it seem like that had little to do with me.) Although I have been lax here, I've been writing elsewhere. Apart from the book, I have been writing a theatre piece - on and off - and if all goes well, it will also be the start of an exciting project. 

If you are still visiting this blog for an update, then watch out for a post with link on amazon on how to buy the book. Would be nice if you can give it a flip through. 

Thank you! 


Wednesday, February 28, 2018

Venerated No More

A story. My paternal grandfather was a gambler who'd gamble away hard earned money at the card table. Money that was desperately needed to run the household which he shared with his brother. Between them the brothers had sired seventeen children and cash was always in short supply. The story continues that late one night upon finding that his brother had not returned home, my grandfather's younger brother made his way to the local club where he knew he'd find him. There, the younger brother is said to have simply called out my grandfather's name and together they returned home wordless. My grandfather quit cold turkey and would never grace the club again with his presence.

What he however did, was replace his gambling addiction with an altogether more socially acceptable obsession. Religion. In particular, he became a staunch supporter of the Kanchi Madam. He would follow the chief pontiff of the monastery around the country. On various occasions, his daughters and their offsprings would join him on the journey across the country and I've heard how he has been as far north as Rishikesh as part of the entourage.

Appa with Sri Jayendra Saraswathi Swamigal at home,
sometime in the mid-80s
Whenever the pontiffs came to Madras, they would pay a visit to our house and it is said that on one such occasion, the then chief sage is said to have left his wooden sandals behind and walked ahead barefoot. When my grandfather ran after him to return them, he supposed to have said that he left them behind intentionally. The sandals remain at my parent's house to date, where they have since been given a silver sheath for protection.

And in my growing up years, even though my grandfather had passed away, the rest of his multitudinous family continue to worship the Kanchi Madam although I could never decide where I stood about revering human beings. On one occasion, I asked someone what the seer had done to deserve being prostrated before. And my impertinence was swiftly curtailed with some vague response about divinity and meditation. My ambivalence has never really gone away.

Such was the influence of this particular monastery and its pontiffs on our family that once when I was about eight or nine, some well meaning uncle suggested that I spend my summer holidays helping out at the Madam. Doing light chores that included reading out from the number of letters that came to the pontiffs as they liked children to read them out aloud to them. Innocent enough, but with the benefit of hindsight, I shudder to think what other chores I may have been asked to do. Luckily, I was never sent away and I never got to find out (the blasphemy of such a thought!).

It might be sacrilegious to even think that but my disquiet with such institutions returned when some fifteen or so years ago, criminal charges were filed against it and the chief pontiff was taken into custody. There was much uproar at such an eminent person being treated like a common criminal. While I initially bristled at the images of someone whose photos hung all over the walls of the house where I grew up, being handcuffed, I found myself shrugging my shoulders and moving on. These were not the gods I was worshipping and I no longer held them in the same level of esteem as I had when I was a child.

Then news arrived this morning that the presiding pontiff Sri Jayendra Saraswathi Swamigal had passed away. My old ambivalence returns. There's a mild sadness that the man who was venerated as god incarnate in my family circles is no more. The pontiff had, in his time as head, made significant departure from the establishment and moved the Madam in a direction that incorporated social good into the religious practices. He had recognised that as a religious unit they needed to go beyond simply preaching and had to have a greater common purpose for the people. In that respect, he had also invited criticism but had stuck to his principles.

Despite these significant ventures, I am less than convinced about what made this order of monks special (I confess, I do not know enough about their teachings or more about the social causes they supported). They are good, kind, decent, generous people but I doubt they have superior powers (there! I've said it!) to the rest of us. My own uncertainty lives alongside the strong conditioning of my childhood years. And I'm fine with that.

Addendum: When I called my father to commiserate on the passing away of Sri Jayendra Saraswathi, he spent more time talking about another godman (a well known con) that he is currently representing that the other more respected recently-deceased sage. We all move on, I guess. 

Monday, February 26, 2018

A Queen On Screen

At around nine or ten years of age, a popular question among friends was, among others, 'Sripriya or Sridevi?'. I don't remember what we did with the attendant answer. Chances are, we then followed it with a 'Rajini or Kamal?'. And even back then, I remember picking Sripriya because I seemed to think Sridevi was just too beautiful. She was nearly as tall as the men that she acted alongside (it was rumoured that Kamal would insist that she wore flat shoes on screen and that he would never be filmed standing too close to her) and very slim unlike her more matronly contemporaries that allowed her carry off dresses and sarees with equal ease. There was something about her near perfect looks that made her seem unattainable.

Sridevi couldn't be ours, she could not belong to us in the same way as we claimed other favourite actors, she was somehow beyond all rules of playground possession. She seemed to be floating in her own ecosystem, far removed from us normal people. 

Once she had moved to Hindi movies, that gap widened still and Sridevi would cease to be a part of our binary questions. Somehow her face had changed and she was speaking a different language. The last movie I saw of hers was English-Vinglish and I found myself continuously distracted by her very immobile face and a voice that seemed unlike the one I had heard coming out of her in her earlier movies (her voice had been dubbed over in Tamil and this was the first time I was listening to her actual voice, I later realised). 

It did not help that in English-Vinglish, Sridevi was playing a housewife who was preoccupied with domesticity and kitchen affairs. It was not a role for someone with the looks of a goddess. She could  have elves doing it for her, at the snap of her fingers. And yet, the movie portrayed her as a powerless, hapless woman because she spoke little English.


Sridevi has always seemed regal and even a touch aloof (who could blame her? One look at some of the men she had to romance on screen and you'll understand why she may have wanted to remain distant). This was not a woman who needed rescuing but someone who could hold sway independently. And she so often had, even while acting opposite alpha men.

Even in her death (How could she? When she had just the other day been seen on the pages of a fashion website and been called queenly? It makes no sense) she seems to have made a clean
exit. None of the ickiness of old age and impaired living but a swift, decisive end. Almost like the plot lines in the movies she played where all loose ends were neatly tied up and everyone exited the screen as the credits rolled. Only this is desperately sad and all too real. 

Today I watch some of the old songs from her movies and I realise that the question from all those years ago, really should have been this -  Sridevi and Rajini or Sridevi and Kamal? For this woman was a given. Her presence on screen is so strong, such a constant that she needs few embellishments to prop her up. She was one of the few women who could well and truly hold her own.

Goodbye, Sridevi and thank you.

Wednesday, February 21, 2018

What Do You Call A Polish Skier On A Slope?


Have you ever tried skiing?, asked a woman at the school where my children had just moved to from England. She was dark-skinned, seemed to be in her sixties and had a huge, friendly smile on her face. We had just moved to a part of Germany that sat right at the bottom of beautiful mountains. And where there are mountains, there is usually snow and where there is snow, there are crazy people throwing themselves off the hilltops. I wanted to quickly erase all memories of skiing but my husband intervened quickly and answered that yes, we had indeed gone skiing the previous year and why was she asking us about skiing, he wondered.

The reason was because Srilankan-born Shireen and her British husband Dan ran Ski Saturdays every year for the families at the school. And if we signed up to their programme, they would arrange for us to go to different resorts in the area for seven Saturdays between January and March. Before I knew what was happening, we were signing on the dotted line, buying ski gear (and spending a fortune!) and setting the alarm for a ghastly 5.30 on a Saturday morning to go skiing.

It was just as terrifying as I remember but the genial group atmosphere, friendly coaches and long indulgent lunches made it much less daunting. By the time the seven Saturdays were over, I could fling myself off the side of a mountain (no logic to this sport, I tell you) and remain standing when I reached the bottom.

We signed up again this year but this time, I'd injured myself in the foot and was advised to stay away from sport. In the intervening period, my fears had returned and after excusing myself the first week citing injury, I didn't want to go on the second week. But my husband wouldn't listen and insisted that I lace up. I resisted but as ever, he held sway and I found myself skiing downhill. It all came back to me and dare I say it, I even enjoyed submitting to gravity this time.

Last week, we went on a short ski break and for the first time, I ended up on a red run (they are coded in order of ease - blue, red and black) inadvertently. Despite being terrified and being completely alone, I managed to negotiate the course while still on two feet (you have the option to slide down on your bum - I passed on that one). Over the next couple of days, I would go back on red runs, but this time by choice. And each time, my fears eased a little and my confidence grew a bit.

There's still three more Ski Saturdays to go before we hang up our boots for the season. Skiing has taught me that I am capable of way more than I think I can. That once you are on a course of action, you just have to get through with it, there's no point looking back when you need to have your sights ahead. That no matter how skilled you might be, the mountain will always win. The only thing you can do is to surrender. To yield gracefully.

Answer: Downhillski

Tuesday, February 20, 2018

What Do You Call A Polish Skier After Skiing?

On the last day of our ski break, my husband insisted that I go with him on the ski lift with him. I
would have none of it and he would not let me give up. So I slipped on the several layers of accoutrement and yet again, got trudging up the perilously icy stretch to get to the ski lift. The chair lifts are the ones that most celebs on a ski vacation get photographed sitting on. They dangle their beskibooted feet nonchalantly and wave to the attendant paparazzi. How anyone could smile while sitting on a suspended park bench dangling hundreds of feet from the ground is beyond me.

By the time I had got on to one with my husband by my side, I was a weeping wreck. After my first tumble on the slope, I had lost all sense of shame and now, all I really cared about was survival. What others thought about me was a thing of the past. And all through my howls, my husband sat resolutely still, not giving into my pleas (what was I pleading for? It was too late anyway).

Chair lifts slow down as they approach a landing and you need to lean forward, push yourself off the moving chair and be away skiing. As we slowed down, I would panic and instinctively lean backwards, the skis would run ahead of me and I would land on my back with a smack. This happened again and again - panic, slip, bang. It's a miracle that I didn't injure myself seriously as I seem to have been hell bent on it.

As I slipped off my ski boots that afternoon, I swore that I had seen the last of skiing. Little did I know that just eight months later, I would be signing up for it again.

Answer: Apresski


Monday, February 19, 2018

What Do You Call A Polish Skier?

The first time I slipped my skis on, it took me a whole morning to get used to it. It is not normal to walk around with two long slats attached to your feet. It is positively weird. I had worn thermal underwear, ski top, ski trousers, ski jacket, helmet, googles, ski socks, ski boots and ski gloves. I held two ski poles in either hand and looked more like a bulked up Michelin man than a skier. And there was this whole other business of slotting your feet into skis and trying to walk uphill to reach the teaching area.

I spent three to four hours just trying to get across a few feet uphill. It didn't help that the rest of the group was negotiating this tricky manoeuvre with grace and ease while I looked like a stranded mammal trying desperately to get out of water. Gasping, spluttering and failing miserably. I'd take one foot ahead and slide back three and I would start again. Then there was this utter humiliation of falling. I kept falling, over and over again and needed assistance to stand up. And all the time, toddlers were racing past me with pity-filled eyes.

But look at me now!
There was one memorable instance when I was trying to go uphill on a button lift. These contraptions, if you have never had the good fortune of standing on one, work like this. They are round discs attached to metal poles that dangle from a carousel overhead. You are supposed to hold on to the stem of the pole and let yourself be dragged uphill from where you can ski down. Simple enough. Except it was anything but.

The wretched discs go round and round and as soon as one has left, you should get into position so you can grab the next one and be dragged up. I had issues with timing and would always be too late to catch them. And even when I did, my skis would not be parallel and within seconds my legs would be tangled and I would fall into a twisted heap. I would be led to the back of the queue and the ordeal would begin again. The next time I would get into position and ensure that my skis are parallel, only to have the discs knock me on the back of my head and make me lose control. Once when I had got myself into position, someone at the back of the queue had had enough and jumped ahead and unable to stand on a slope, I slid backward, fell down, watched the skies and wondered why I was putting myself through this.

By the third day, my legs were bruised badly and I didn't want to do it anymore. It didn't help that my instructor (memorably called Vlad. Everything was downhill from there) had yelled at me for not following his instructions. As an otherwise capable adult, I could not comprehend my abject inability to come to grips with this new skill.

I sat in the cafe, drank hot chocolate, marvelled at the French Alps and felt utterly miserable. The next day I had an hour's private lesson with a kinder and altogether more easy going French woman and it was marginally better. That Saturday before we were due to leave, my husband insisted that I go with him and he took me on my first ever ski chair lift ride. What followed next is not something I would forget easily.

Answer: Parallelski

Joke courtesy: FirstbornThursday, February 08, 2018

On The Beaches, In The Fields, German Everywhere

The German B1 test is one that those who are looking to live in Germany permanently need to take. People generally do that after having lived here for a few years. I have no intention of staying here for the rest of my life but having been here for sixteen months, I thought I'd take the test anyway. For weeks leading up to the test, I beavered away at it. It wasn't hard work in the way that I had worked for exams before, learning by rote and slaving at it dawn to dusk. But this was altogether a more enjoyable way to work for an exam. No German magazine or newspaper would go through the household without having at least an article read by me. Some I understood but most, I had a minimal grasp of. Still, I put in the hours reading and reading some more.

At the cafe and elsewhere, I spoke as often as I could to others in German and most were polite enough to humour me. I booked myself in for a training course and spent a Friday evening learning tips on how to pass the exam - mind you, this came after I'd spent eight hours earlier in the day cooking at the cafe. A colleague from the cafe spent an afternoon speaking to me in German ahead of the oral exams and I cooked for her as a thank you.

"Wir werden an den Stränden kämpfen,
wir werden auf dem Landeplatz kämpfen"
The exam itself was not that hard but concentrating for hours at a stretch was exacting. I'd not taken a German exam up until then and wasn't sure what level I was at and decided to keep my expectations low. The results would come later that evening and I asked my son whose school had finished early that day, to join me in the city while I waited. We watched The Darkest Hour dubbed in German, marvelling at the irony of watchingWinston Churchill vowing to fight the Germans on beaches and in the fields in German.

The results were to be called out by a woman from the Goethe Institute who would then hand out the certificates. I was really not certain about the outcome and chose to remain in the corridor while my son sat on the sofa in the waiting room where the results would be announced. The woman walked in. My son beckoned me inside. I shook my head. Come in, he mouthed. No, I said. You will have passed, he assured me. Don't think so, I mimed. You are so good, Amma, he said. I'm rubbish, I pleaded. The woman started calling out names alphabetically. Mine wasn't the first one like it usually is (initials AA). I was about to leave. Mine wasn't the second name either. I was on my way out. A pause. Then I thought I heard my name. That's my mum, said my son clapping for me. The woman said something about my marks which didn't register.

I came out into the corridor clutching my certificate. I had passed. 83% in reading, 80% in listening, 77% in writing and 90% in speaking.

That's when I realised how seamlessly our roles had reversed. My son was the reassuring parent and me the child riddled with self-doubt. He was cool and certain about my abilities while I was a wreck. That evening I knew what I was most proud about. The tall, ridiculously handsome and utterly charming son who became the parent when I needed one? Or the language skills? That's easy. German's a doddle. 

Wednesday, February 07, 2018

Penny Drops On Crutches

I fell down on Christmas Day. Out for a jog and back home on crutches. One minute I was jogging and the next I was done clutching my ankle which had swollen like a balloon. A kind stranger offered to take me to the hospital, but I had left my mobile behind at home and we needed to make a stopover to collect it so I could call my husband and update him (he was away with the boys on a bike ride on a different route).

So the kind woman drove me home and I gave her the keys to let herself in while I remained in her car. I called out directions to her as to where to find my mobile - luckily, I remembered where I'd left it and she didn't have root around for it. She helped me get off the car, brought me a wheelchair and waited for a while with me at the hospital. The X-rays revealed nothing at first glance but a doctor called two days later and informed me that I'd chipped bone and that my foot had to be in a brace for six weeks. We'd booked to ski for seven Saturdays from mid-January but he strongly advised me against doing any sport (an advice I paid heed to selectively) as it could hinder the healing process.

On Christmas morning, I'd complained to a friend about how I was still struggling to get used to the German brusqueness citing a recent incident when a rank strangers asked me if I really didn't speak much German or if I was just "being lazy". It rankled me a lot as I'd put in a lot of effort into tackling their bewildering maze of language. Why are they being so rude?, I'd bemoaned to my friend over the weekly catch up, why can't they be civil to foreigners?

And yet, barely a couple of hours later, there I was being accosted home and taken to hospital by someone whose name I forgot to ask and whose whereabouts I was in too much pain to find out. Came out of nowhere and offered to help a foreigner in need. Bloody Germans!

Sunday, December 24, 2017

Easy Merry

You're supposed to burn the candles one per week leading up to Christmas, pointed out a German woman who'd come home last week. I had had no clue that there was a candle lighting tradition and had simply picked up four candles on a bed of foliage as it looked pretty and having lit one, it seemed a shame not to light the others. 

We have no Christmas tradition and make up our own stuff. Neither me nor my husband grew up celebrating the festival and so have nothing to recreate from our childhood or pass on to our kids. Our Christmas tree is a stand for all things special - from drawings to medals to flags and our Christmas lunch is usually something I've cobbled together on the day. Yes, there is gifts for the children but it's not very different to other holidays - for me at least.

On Christmas day we might go for a walk or watch some TV. This year, perhaps some skiing, if the slopes are open for business. But barring that we are newcomers to this festival, which of course has little religious connotation and instead is almost entirely about buying. And to that effect, we have bought into it but, as for the rest, it's all a bit rough and ready.

Thursday, December 21, 2017

Bloody Germans

Two words describe my relationship with this country. Love, hate. And I experienced both this week. Earlier this week, I was out shopping in the supermarket when a simple mistake on my part meant that the lady at the till had to check something over and then had to take it off the bill when I realised that the price was not what I thought it was. She sighed, rolled her eyes at what I was making her do and rolled her eyes once more when I lost my patience with her. I apologised for my lack of German and told her that her customer service was appalling and that I was not going to continue shopping there and left. An old man who saw me strop, said something rude in German to me and waved bye. As I sat in the car park, I was terribly flustered from the encounter and fumed at the sheer rudeness of it all. Given that this is not the first time that I had encountered poor service and with each time, I find wondering what it is about this country that its citizens think it's okay to be so rude to others - even when they are only doing their job.

Later that very afternoon, as I was trying to park my car, a lady flagged me down furiously to show me the parking spot that she had just vacated where I could park mine and then handed me a parking ticket which had another 2 hours left on it. Later still as I sat on a bar stool in a small cafe eating a beautifully cooked vegetarian lasagne, a woman seated next to me - also a lone diner - could scarcely believe when I told her my children's age and kept wondering how that could be so, when I looked so young (nice!). These two encounters found Germany's prices rising in my personal stock exchange. But no one, least of all me, could have foreseen the crash that was about to happen less than 24 hours later. 

Here's a view from my kitchen.
I admit, it's very pretty here but if I had to
pick between great views and polite people, I'd
much rather the latter.
Any local that I meet for the first time will find me apologising for not being terribly good with their language but that I will try to speak it. And so it was that I started greeting someone yesterday when she turned to me and wondered if I really didn't know the language or if I was "just being lazy to speak it." Naturally, I was taken aback at how brusque she was but replied something rather weak about how I'm learning German and moved away. But I wondered how anyone could be so brazenly rude to your face and get away with it. The trouble however, is that  I came up with a retort 12 hours later ("Are you naturally rude or are you just being German?") whereas in the immediate moment, I could just about muster a mumble.

Germany's stocks are trading at a low at the moment. It would need an impossible act of kindness to look up from here. 

Monday, November 20, 2017

My Dear Kamalahasan


Year ago, when I was working in a very cool Music Television station in Mumbai, my boss urged me to include references to bindhi and mehndi in the links that I used to write for the VJs to read from the teleprompter before they cut to a song. "They are all the rage", said my boss. I was baffled and couldn't comprehend how something that we had always done in India had suddenly become all the rage. And how my seriously Indo-phobic boss (and colleagues) was suddenly so smitten by these very Indian symbols. Then it dawned on me.

Madonna had just released Frozen music video in which she can be seen wearing a pottu on her forehead and henna on her hands. The rage that my boss was referring to was in America where I was told everyone was now copying the Indians. And therefore, what we had always done had suddenly gained legitimacy and validity and copyability. So, for anything to be worth emulating, it had to be sanctioned first by America and then we could all follow.

I was reminded of the aforementioned incident after I read about a young Indian actress who, following after the Harvey Weinstein allegations, had now come forward with accusations of sex assault by a Hindi film director. Even the headlines referred to the American movie producer as if it was a precedent he had set for us all to now follow. What would have been dismissed as regular 'casting couch' in the past, has now gained some legitimacy because someone in America has blown a whistle.

Surely this actress can not be the only one to have been assaulted. In an industry that venerates its men and denigrates its women almost as a rule, such occurence must be common place. But let's say more women come forward with their allegations - ignoring for a moment the very real possibility that if they did come forward, they risk serious threats to their lives from the star's fans - what would we as fans do?

What if we find out that our most favourite star was also a sex pest? Would we still love and adore his movies? Would we be shocked and vow never to watch any of his movies ever again? Or would we be able to separate the man from his movies?

Meanwhile, I am trying to write something called My Dear Kamalahasan. What would you expect to see if you heard that title? Throw some ideas.

If you are reading, lurking, then now would be good time to comment and share your thoughts. Thank you!

Tuesday, November 07, 2017

Blast Past

There was no trace of self-pity in her narration. My friend who I was meeting after 27 years was telling me her life story, the sequence of events that led to a tragedy, her own discovery of it and its inescapable aftermath and yet, not once did I hear her wonder why it had happened to her. Couldn't she have been spared? What had she done to deserve this? There was none of that slippery slope of bitterness.

What there was, was enormous sadness. Despite her best efforts a rogue tear escaped and trickled down her cheek. I sensed a resounding bulk of grief that seemed to choke at the throat and in its rawness, must have chafed at skin and worn her limbs down. Yet there was an unquestioning acceptance of the card that she had been dealt with and perhaps it was this acceptance that had helped her keep a lightness of touch. And absolute grace. As I reacquainted myself with my old friend, I learnt that her personal devastation had, rather remarkably led to something else. Something that has her radiating in happiness these days.

I cannot say I knew my friend that well when we were young. But I am awestruck by the person she has evolved into. And in the short hours of her stay here, she managed to leave the gold dust of her presence here. Something for me to savour in the days to come. 

Saturday, October 28, 2017

Serving Erissery To Germans

Erissery on the menu board
I have eased into my role as a cook at the cafe. The owner lets me decide what I want to cook and it's great fun planning a menu. It should be something that's scalable, so there's no point thinking of something elaborate if it can only feed four. Pumpkins and squashes are in season, so a few weeks ago I suggested that we serve Erissery for soup. The customers were told so on the board with a brief description of what the dish was at the bottom. It found tremendous favour - though I had to turn down its peppersome heat a notch with coconut milk after someone said it was too scharf.

After a few weeks of experimenting, I think I've hit the jackpot with roti. The first week I made it, the owner wrote it down as handmade bread on the board. But last week she asked me if the bread I was planning to make was actually chapathi and I told her yes it was. And her eyes lit up and she asked me to spell it out for her. In true South Indian tradition, I added a 'h' to the spelling and that afternoons, the customers asked for 'chapathi'.

Every day, the veggies that are not fit to be sold in the cafe shop, end up being cooked and the menu has to be clever and adaptable enough to accommodate these unsuspecting ingredients. Yesterday, it was the turn of some kind of kale. I had planned to serve dal, chapathi and some curry but what would I do with large ferns of kale? I turned to the lady who usually makes fresh green smoothies to be sold in bottles at the counter and asked her if she could blitz the kale for me. I then asked her to pour the juice into the bowl of waiting atta. I started binding the dough as she poured it gradually and rather bemusedly. The dough's bright green was a sight to behold and proved quite popular with the customers, many of whom complimented me on it.

This is perhaps the most unconventional work I have ever done and each Friday, I am stricken with angst and I wonder why I'm doing this rather than stay at home and watch Netflix instead. I don't really know why I put myself through this experience that leaves me shaking and scared and excited and thrilled, all in the space of seven hours. May be that's why. May be doing something while being shit scared is a good thing. That and the fact that all the kale is good for digestion. 

Nothing By Half

My left calf was cramping. And not long thereafter, my right calf joined in and I tried every trick in the book to take my mind elsewhere. Wasn't it just great that my name had been called out by the DJ on Munich's Marienplatz as he was cheering the runners that had turned out to run the annual Munchen half marathon? Wasn't it great to see so many runners with inspirational quotes on their t-shirts like 'Pain is temporary, glory is permanent'? So pithy and so perfectly annoying. None of it was working though.

All I could think about how painful the whole exercise was and how little I was enjoying it and could I please hurry up and finish the whole thing quickly so I can go home to the pulav and paneer curry that I had made that morning before I set off? Instead, my pace slowed right down and I became the rock on either side of whom runners streamed. And then I did the one thing I never thought I would do - walk. I dragged my uncooperative limbs across one agonising kilometre after the next.

And to make my matters worse, with less than a kilometre to go, my husband called wondering why I wasn't yet in the stadium at the finish time I had expected. I just wanted the whole business done with so I never have to lace up and run a city race ever again. The runners do a lap around the Olympia stadium before the finishing line and I felt none of the famed rush that is supposed to hit the runners once they cross the line. Just blessed relief that I didn't have to run any more.

Yet, there I was, less than two weeks later setting out for a gentle jog on a foggy autumnal morning. I won't be doing any of that stuff again once I have thrown my running shoes away.

I was running to raise funds to replace the asbestos roof at my school in India. If you wish to contribute, you can do so here - https://www.justgiving.com/crowdfunding/abhiarumbakkam

Monday, October 16, 2017

Why now?, asked my mother. Why are you telling me this now? If you had told your father something then, he would have slapped him hard with a slipper, she added holding her palm up as if it were a slipper. I knew this was coming, I had seen it a mile away. I knew this question would be her response when I told her that yes, I too had been sexually assaulted. But the brutal manner in she had tossed it back to me. As if it were my fault all along for not saying much, for keeping quiet, for rolling the words over and over in my mind and each time faltering at the last hurdle. Why are you telling me this now? That question again. Why have you remained quiet for so long? So I told her then that I had not the words for assault of the kind I had endured when I was a child. And when as an adult, I had confessed, there were no slippers that were raised, no anger that was displayed but a mere cowardly silence. And quiet words asking to be left alone. Deal with it yourself, it seemed to say. I will not join your fight. I will not even raise my voice in anger or display disgust, fight your own battle like you have always done. That voice that fights so many other battles, refusing to lend its weight behind mine. I fight alone like I have always done. 

Friday, September 15, 2017

The vegetarian is in the oven

I cooked rajma, roti, dal and vegetables for lunch yesterday. Nothing unusual about that. Except I cooked thirty portions of each for paying customers at a local vegetarian cafe. This is not something I could have foreseen myself doing as recent as a year ago but the opportunity presented itself and I decided to take it up. Having already spent a couple of days helping out in the kitchen, I was familiar with its layout and roughly knew where everything was. But it still left me incredibly nervous about cooking live and not just for family and friends who are obliged to eat it and be polite about it. These were customers who expected to be fed good food and would not hesitate to complain.

Even the sight of plate after plate returning empty did nothing to reassure me. And hearing the owner
tell someone over the phone that there was some delicious Indian food on the menu just added to the anxiety. It was only while hanging up the apron for the day and resting my feet after seven continuous hours of standing that I let myself accept that perhaps, just perhaps, that the food had turned out alright and those that came in looking for food had rather enjoyed their meal.

As for the title, in response to my question about where the vegetables were, this is what the German lady assisting me had to say. I can assure you that the vegetarians were all outside and the oven was too small to accommodate anyone anyway. 

Wednesday, September 13, 2017

Uncomfortable

He was a great man, your grandfather, I have heard them say. He would sit for Maths tests and his answers would be so brilliant that they would award him a 120 out of 100, they would say without irony. His English lessons were so brilliant that students would loathe to leave the class and come back year after year just to hear him recite Hamlet. He was destined for the green hills of England when the sudden demise of his father meant an abrupt end to his plans and he remained at home to teach in a college on a dismal salary. Marriage and children further scuppered his dreams and he never recovered from the sourness. But his oratorical brilliance or that supposed mathematical wizardry  is not what his third born, my mother remembers.

She recalls instead in vivid detail her mother, the only daughter of a tahsildar cowering in fear, while her father yelled at her for not seasoning the rasam. My mother remembers all too well her mother's wedding saree, the cherished six yards of silk being ripped to shreds by a madman wielding a pair of shears. She remembers her father's curmudgeonly behaviour which meant that his wife would be sent to a local government hospital to terminate her sixth pregnancy after bearing five children in a decade, rather than be cared for privately. She recalls being told that her mother would not be coming back home as she had contracted lock jaw and had died. Even after seven decades of bereavement, my mother still misses her mother acutely and says that some days she talks to her, asking her how she could leave her children to face the frightening world alone. But no, they would not talk of her. Instead, they talk of his brilliance. The legions of students that recall his command over Shakespeare and Chaucer and his great facility with numbers. A kind father, a genial grandfather, an erudite scholar. Not a wife beater, not that one. 

Monday, September 11, 2017

A quick tale 229

"Do you remember this?", he asked holding the winding up toy.
"Chumuti!", she exclaimed, recalling the name her toddler son had given the toy.
"Yes, it does look like I finally found out where Chumuti had been hiding all the years", called out her husband from behind the boxes which they had set out to clear.
"Was it in 92?", she wondered holding her hand out for Chumuti.
"No, this must have even earlier", he replied tossing it to her. "By 92 Sumanth was already six and he had outgrown these toys. Must have been more like 89 or 90 that we bought it for him".
"Yes", she nodded, her mind already half way back to 1990. How Sumanth had wanted the wind up toy and how much her husband would not buy it for him. Too expensive, too fragile, not now, may be later, the reasons had been plenty and each one valid but Sumanth had worn his father down with persistence until he gave up resisting. The toddler had taken the toy to bed with him the night they bought it for him and the night after that and for nearly every night for a whole year until another toy had come along and Chumuti had been forgotten.
She ran her fingers through the grooves of the toy remembering with aching fondness how tiny Sumanth's fingers once were when they held Chumuti. His fingers that were part of a small, perfect muscular body which held a fiercely independent spirit that astonished and frustrated her in equal measure. His stubborn streak that seemed disproportionate in someone so small. A characteristic she recognised as one he had inherited from her but one she would never admit to.
She checked the time and mentally calculated what the time was where Sumanth lived. He must be at work, she figured. Perhaps she'd try his cell number rather than at home. He answered in quiet voice.
"Everything alright, Amma?", he asked. He had started to roll his 'r's recently. Said it made it easier for him to be understood over the phone. She had wanted him to speak normally with her, as she could understand him perfectly without the affectation, but she had not told him so. She did not want to irritate him.
"Appa found Chumuti", she said holding the toy up to the phone absentmindedly, "you remember?"
"What, ma?"
"Your toy, Chumuti!"
"If it's not too urgent, can I call you back, ma? I am running late for a meeting."
"Don't worry, it's nothing too urgent. What are you eating?"
"Just grabbing some toast. Say hi to Appa. And send me a photo of Chuputi okay?"
"You gave it its name...and it's Chumuti."
"Chumuti, then. Got to go...I'll call you later, okay?"
"Eat something more than just toast, Sumanth"
She held Chumuti a little longer. Elsewhere in the house, she could hear her husband going through the boxes, wading through the paraphernalia of her children, throwing up old toys and outgrown clothes with casual disregard for the heft of the years gone by, for the years when her children were truly hers alone to enjoy and to be exasperated about, for the years when she would sigh deeply at the weight of motherhood but delight secretly in its demands. She could never go back there and it was rather pointless wishing for those years.
"Throw the box away", she called out to her husband. "It's full of useless old junk, just sitting there gathering dust and taking up space."
Her husband looked up surprised. "Are you sure? I thought you might have enjoyed looking through the kids' stuff."
"No, I don't. And if you find something don't bother telling me. I'm going to make myself some coffee, would you like some?", she asked making her way to the kitchen. Her husband's reply was drowned out by the noisy cappuchino machine Sumanth had gifted them on his last trip home.